Tag Archives: Somut işlemler dönemi

Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı

Sunumda kullandığım videoları youtube’da bulabilirsiniz.
Sunum içerisinde ki konu başlıkları:
 • Piaget’in hayatı
 • Piaget’in araştırmaları
 • Piaget’in bilişsel gelişime ilgi duyması
 • Uyum Sağlama (Adaptation)
 • Özümseme (Assimilation)
 • Uyumsama (Accomodation)
 • Sınıflama (Classification)
 • Korumacılık (Conservation)
 • Sınıflandırmanın dağılabilmesi (Decentration)
 • Kendi merkezcilik, ben merkezcilik (Egocentrisim)
 • İşleme dökme (Operation)
 • Şemalandırma (Schema)
 • Kendini gösterme (Stage)
 • Bilişsel gelişim kuramı
 • Gelişim modelleri
 • Duyusal motor dönem
 • İşlem öncesi dönem
 • Somut işlemler dönemi
 • Soyut işlemler dönemi

Bu sunum Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 2.Sınıf, Eğitim Psikolojisi dersinde kullanılmıştır.